Пазаруване на стоки на изплащане TBI Bank

За целеви кредит към Ти Би Ай Банк ЕАД могат да кандидатстват:

Физически лица, пълнолетни български граждани, или постоянно пребиваващи в България чуждестранни граждани, с регулярни доходи.

 

ОДОБРЕНИЕдо 5 минутидо 15 минути
СРОКот 3 месецадо 36 месеца
РАЗМЕРот 100 лв.до 10000 лв.

 

Процедура - Онлайн кандидатстване


Основните стъпки в процеса на онлайн кредитиране са следните:


На кредитиране подлежат стока/и на обща стойност над 150 лв.

1. С помощта на специално разработен Ти Би Ай Банк ЕАД калкулатор, лесно може да се ориентирате за сроковете и оскъпяването на предлаганите схеми за разсрочено плащане и да изберете най-удобния за Вас вариант на погасяване.


Системата автоматично изчислява всички полета на калкулатора след избор на срок на кредита.

След като изберете план на изплащане, за да продължите напред, трябва да дадете своето съгласие за обработка на личните данни. За целта се запознайте с документа „ Искане декларация за потребителски кредит" и маркирайте полето за «Съгласие за обработка на лични данни». По този начин извършвате електронно изявление, че сте запознати и приемате условията.

2. Попълвате форма със следните данни - име, ЕГН, тел. за връзка, и-мейл, адрес.

3. Трябва да сте запознати и да приемете Общите условия за онлайн покупка и Декларацията за използването на личните Ви данни.

4. След потвърждаване на цялата информация по поръчката от Вас Xiaomishop.bg изпраща всички въведени данни на Ти Би Ай Банк ЕАД.

5. Служител на Ти Би Ай Банк ЕАД ще се свърже с Вас в рамките на един час ( в работното време на Банката от 9:00 до 19:00 ч.) на посочените телефони и ще допълни необходимата информация в искането за финансиране.

6. Xiaomishop.bg ще Ви информира за становището по искания кредит, а Вие ще получите SMS известяване за това.

 

Инструкции - подписване и връщане на документи Ти Би Ай Банк ЕАД от клиента към търговеца

a) Клиентът се идентифицира с лична карта, като това задължително трябва да бъде титуляра по договора.

b) Клиентът предоставя на куриера копие на лична си карта от двете страни. Собственоръчно вписва „Вярно с оригинала!",датата и се подписва.

c) Куриерът дава за подпис на клиента: Искане-декларация за потребителски кредит, 2 екземпляра на Договор за потребителски кредит, 2 екземпляра на Застрахователен сертификат и Общи условия на засрахователното покритие - ако кредита е защитен и фактура.

    Искане декларация за потребителски кредит - Клиентът вписва трите си имена, ЕГН, град, дата на обозначените места и се разписва на „КАНДИДАТ".

    Договор за потребителски кредит:

    Страници от 1 до 7 - клиентът се разписва в долния десен ъгъл на „ПОТРЕБИТЕЛ"

    Страница 7 - вписва трите си имена и се подписва на „ПОТРЕБИТЕЛ". Попълва декларацията, в долната част на страницата с град и дата и се подписва на „ потребител".

    ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОПЪЛВА САМО В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СТОКАТА СЕ ПРЕДАВА ФИЗИЧЕСКИ НА КЛИЕНТА, В МОМЕНТА НА ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА!

    Застрахователен сертификат и общи условия на застрахователното покритие
    „Възложител" в договора за възлагане - подпис на клиента
    „Застрахован кредитополучател" на едно или две места, в зависимост от вида на защитата - подпис на клиента

    Фактура –с плащане по банков път!
    Получател: подпис на клиента

d) След като попълните и се положат подписи на всички обозначени места в горните документи, куриерът прави проверка  за пропуск или грешки.

e) За клиента остава:

    Екземпляр на договора за потребителски кредит

    Застрахователнен сертификат и Общи условия на застрахователното покритие, ако кредита е защитен

    Оригинална фактура

 

f) Куриерът трябва да върне към Xiaomishop.bg следния набор от документи:

    Искане - подписана декларация за потребителски кредит

    Договор за потребителски кредит - подписан

    Копие от личната карта на клиента - подписано ,вярно с оригинала

    Екземпляр от Застрахователния сертификат, ако кредита е защитен - подписан.

    Копие от фактура - подписана

    Други документи, ако предварително са били изискани такива - подписани.

 

10. При връщане на стоката от Вас в законния 15 дневен срок за онлайн продажбите, Xiaomishop.bg уведомява Ти Би Ай Банк ЕАД, за да бъде анулиран договора по надлежния ред.

Плащанията по договорите стават:

∙ Чрез банков превод
∙ Чрез автоматично плащане от Вашата банкова сметка
∙ В офис на банката
∙ Чрез сайта www.ePay.bg (код на търговец: 65 000)
∙ На банкомат чрез системата B-pay (код на търговец: 65 000)
∙ На касите на Easy Pay, Офис 1, Fast Pay, Хенди и др.